Algemene omschrijving

  • KetenzorgNU is bezig Het Nieuwe Zorgwerken te introduceren in de regio Noordwest-Utrecht. Dit gebeurt op twee manieren: enerzijds worden praktijkteams getraind door Raedelijn in shared decision making, persoonsgerichte zorg en gebruik van het individueel zorgplan. Anderzijds wordt bij nieuwe chronische patiënten een PGO (Patiënt Gebonden Omgeving, gezondheidsmeter van Curavista) geïmplementeerd. De doelgroep is nieuwe chronische patiënten gediagnosticeerd met Diabetes II, COPD en VRM.

Hoe draagt dit project bij aan zelfmanagement voor patiënten in de regio Utrecht?

  • Door de introductie van het Nieuwe Zorgwerken worden patiënten optimaal gefaciliteerd om hun zorg zelf te regisseren en te managen.

Binnen welke pijler past dit project en hoe helpt het mee aan het verwezenlijken van de droom?

  • Het project past binnen ‘Het Nieuwe Zorgwerken’. De zorgverlener zal een deel van de regie van de zorg aan de patiënt overlaten welke nu meer regie krijgt. Er wordt op een nieuwe manier gecommuniceerd: minder face-to-face en meer digitaal. Voordeel hiervan is dat de patiënt meer inzicht krijgt in zijn of haar gezondheid.

Kan dit project aansluiten bij of samenwerken met andere initiatieven?

  • Bij de huisartsen in de regio Noordwest Utrecht is er draagvlak voor dit project van alle 84 huisartspraktijken in de regio. Daarnaast is dit een interessante pilot om het gebied van zelfmanagement dat de potentie heeft om in de bredere Utrechtse regio te worden uitgerold.

Contact

Andere regio voorbeelden