Algemene omschrijving

  • Karify is een eHealth platform waarmee burgers zelfstandig of onder professionele begeleiding online hulpprogramma’s kunnen doorlopen. Via het platform kunnen zij veilig online communiceren over psychologisch/medische zaken en krijgen zij gevalideerde informatie via een multimedia bibliotheek. Burgers beschikken in het platform over een persoonlijke gezondheidsomgeving waarin zij medische informatie kunnen bundelen.

Hoe draagt dit project bij aan zelfmanagement voor patiënten in de regio Utrecht?

  • Via de Karify zelfhulpmodules krijgen patiënten toegang tot informatie over wat zij zelf kunnen verbeteren aan hun (mentale) gezondheid, zelfinzicht en gedrag. De modules zijn bedoeld voor burgers met (beginnende) psychische problemen, een ongezonde leefstijl, en/of een ernstige of chronische ziekte. Bekijk hier een voorbeeld.

Binnen welke pijler past dit project en hoe helpt het mee aan het verwezenlijken van de droom?

  • Karify creëert digitale common ground door burgers toegang te geven tot veilige online communicatiemiddelen, online hulpprogramma’s en behandelingen, en een persoonlijk gezondheidsomgeving om hun dossierinformatie in te bundelen. Voor hulpverleners biedt Karify een geavanceerd e-health platform voor behandeling, begeleiding of coaching.

Kan dit project aansluiten bij of samenwerken met andere initiatieven?

  • Karify is inzetbaar voor eerstelijns zorgaanbieders en ter bevordering van wijkgerichte zorg. De applicatie is gebaseerd op open standaarden. Karify is zo gebouwd dat het als het ware als een stekker in een stopcontact aangesloten kan worden bij andere applicaties.

Contact

Andere regio voorbeelden