Algemene omschrijving

  • Om betere zorg op maat te bieden kijkt het UMC Utrecht samen met patiënten, hun partners en andere zorgverleners buiten het ziekenhuis, naar de mogelijkheden van eHealth-ondersteuning. Hierdoor krijgen patiënt meer inzicht in hun gezondheid, wordt zorg precies aangeboden op de momenten dat het nodig en gewenst is (‘just in time’) en is er continue nabijheid van een arts of verpleegkundige. Dit noemen we een zorgcontinuum. De samenwerking met de 1e en 2e lijn wordt hiermee bevorderd. Een van die ehealthtoepassingen is een thuismeet-app voor patiënten in het zorgpad hypertensie in het UMC Utrecht en voor patiënten met cardiovasculair risicomanagement in de huisartspraktijk in Utrecht.

Hoe draagt dit project bij aan zelfmanagement voor patiënten in de regio Utrecht?

  • Met deze app kunnen patiënten thuis zelf hun bloeddruk en gewicht bijhouden. Door middel van een bluetoothverbinding worden de waarden naar een app op de telefoon gestuurd. De zorgverlener kan de resultaten van de metingen online inzien en via een eConsult bespreken met de patient. Hierdoor hoeft deze vaak niet meer naar het spreekuur te komen.

Binnen welke pijler past dit project en hoe helpt het mee aan het verwezenlijken van de droom?

  • Het project past binnen ‘Het Nieuwe Zorgwerken’. De zorgverlener zal een deel van de regie van de zorg aan de patient moeten laten en zal op een nieuwe manier moeten leren communiceren: minder face-to-face en meer asynchroon en digitaal. Voordeel hiervan is dat de patiënt constanter gemonitord wordt en meer inzicht krijgt in zijn of haar gezondheid.

Kan dit project aansluiten bij of samenwerken met andere initiatieven?

  • Het project leent zich in opzet uitstekend om in te zetten bij de zorg voor andere chronische aandoeningen, zoals bijvoorbeeld COPD, diabetes mellitus of hartfalen.

Contact

Andere regio voorbeelden