Wat is Uzelf?

  • Uzelf staat voor Utrecht als modelregio voor zelfmanagement in de zorg.

Wat is het doel van Uzelf?

  • Veel zorginnovaties sneuvelen, waardoor waarde verloren gaat voor inwoners, zorgverleners en ondernemers. Uzelf stelt zich tot doel succesvolle (zelfzorg)innovaties naar de markt te brengen. Uiteindelijk doel is, dat de Utrechtse inwoner meer regie pakt op zijn eigen gezondheid en daarmee voor zichzelf twee gezonde levensjaren wint. Andere effecten zijn werkgelegenheid in de regio Utrecht en besparing op zorgkosten.

Hoe wordt dit doel bereikt?

  • Uzelf laat zorg, wetenschap én ondernemerschap samenkomen. Uzelf brengt partijen bij elkaar die elkaar nodig hebben om een innovatie ‘en route’ te krijgen. Zo kunnen wetenschappers ondersteunen bij validatie van onderzoek (bewijskracht voor de vernieuwing) en kunnen gemeenten helpen bij het testen door inwoners (living labs). Uzelf richt zich primair op ondernemers, omdat via hen de route naar de markt het kortst is. Doel is uiteindelijk te komen tot zelfzorginnovaties:

  • die de eindgebruiker bereiken
  • die werken en
  • die daadwerkelijk gebruikt worden.

Meer informatie

Neem contact op met Lucas Beekman voor meer informatie.