Wat is Trijn?

  • Trijn, het platform voor zorg op de juiste plek in Utrecht, is een platform waarin drie Utrechtse ziekenhuizen, het eerstelijns diagnostisch laboratorium Saltro en negen zorggroepen in de regio Utrecht samenwerken om de zorg te verbeteren. Een van de aandachtspunten is een goede communicatie waarvoor technologie onontbeerlijk is. Deze samenwerking op het gebied van ICT is vastgelegd in het programma ‘Samenwerking digitale gegevensuitwisseling in de zorg regio Utrecht’.

Wat is het doel van het programma Samenwerking digitale gegevensuitwisseling?

  • Het doel is het bevorderen van de continuïteit van zorg en patiëntveiligheid door adequate gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals, ziekenhuizen en patiënten. Dat kan door te streven naar meer uniformiteit, een betere bereikbaarheid, interoperabiliteit, beheersbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid van de ICT-oplossingen in de communicatie in de huisartsen- en ziekenhuiszorg in Utrecht.

Hoe wordt dit doel bereikt?

  • Het programma heeft vijf thema’s benoemd waarbinnen de samenwerking wordt gestimuleerd en concrete projecten worden vormgegeven. Dat zijn: communicatie tussen professional en patiënt, kwaliteit van de medische gegevens, communicatie tussen zorgverleners onderling, ICT-infrastructuur en informatiebeveiliging.

  • Binnen de voorbereidingsgroep, met daarin professionals en ICT’ers uit de huisartsenzorg en ziekenhuizen, worden plannen uitgewerkt in concrete projecten, deze projecten worden, na goedkeuring door de stuurgroep, in de praktijk geïmplementeerd.

  • De projecten die nu opgestart zijn liggen op het gebied van veilige communicatie (veilig e-mailen, secure messenger), het inrichten van een infrastructuur voor het uitwisselen van (grote) bestanden (o.a. CT-scans en MRI’s), het actuele medicatie dossier, en informatiebeveiliging (van elkaar leren).

Meer informatie

Neem contact op met Miriam de Kleijn voor meer informatie.

www.trijn.nu