Zelfmanagement voor patiënten in Utrecht

Utrecht Vitale Regio (UVR) is een samenwerkingsplatform, dat is ontstaan op initiatief van PAZIO. Binnen het platform kunnen diverse zorgpartijen uit Utrecht elkaar ontmoeten om zo zelfmanagement voor patiënten in de regio te stimuleren en te faciliteren.

UVR gelooft in eigen regie voor de patiënt, zodat deze de verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn eigen zorgproces. Dit vergroot de betrokkenheid en biedt ruimte voor de meer inhoudelijke vraagstukken in de ‘spreekkamer’. Hierdoor wordt de zorg potentieel beter, goedkoper, toegankelijker en de regio Utrecht vitaal.

UVR richt zich vooral op de behandelrelatie tussen patiënt en zorgverlener (de ‘front office’) en niet primair op de techniek (de ‘back office’). Het is een informeel en praktijkgericht platform waar lopende projecten besproken worden en nieuwe initiatieven kunnen ontstaan middels een bottom-up benadering.

Voor zelfmanagement is online toegang tot medische gegevens en online communicatie met zorgverleners een voorwaarde. UVR heeft een manifest opgesteld met de drie pijlers waarop in haar ogen een volwassen zelfmanagement-regio zou moeten worden gebouwd.

Voorbeelden uit de regio

Hypertensie Zorgcontinuum

Met deze app kunnen patiënten thuis zelf hun bloeddruk en gewicht bijhouden en hoeven daardoor vaak niet meer naar het spreekuur te komen.